En fråga

Vecka 5 fråga handlade om Vitbalans!

Jag ställer in Vitbalansen själv fick 9 röster – 50 %
Jag har Vitbalansen på Auto fick 4 röster – 22 %
Vadå Vitbalans? fick 3 röster – 17 %
Annat hade 2 röstat på – 11 %

en fråga

Svarade på frågan, Redigerar Du Dina bilder? Gjorde totalt 24 personer.

Och ja, det redigerar en hel del.

De flesta använder sig av Photoshop då de redigerar, 58 % eller 14 personer gör det.
I Element är det 13 % eller 3 personer som redigerar.
Lika många redigerar sina bilder i Lightroom.

2 personer eller 8 % redigerar i något annat program än de jag angav.
Slutligen redigerar en person i Gimp och en i Picasa.

Tack alla som deltog!

Annons

En fråga

Veckans fråga var ”Vilket märke har du på din systemkamera?”

24 personer har svarat på detta.

Av dem har 12 personer svarat Canon, vilket blir 50 %
Nikon hamnade på andra plats med 38 % eller  9 personer som har en Nikon.
Sony är det två personer som har, 8 %, och Pentax använder en person sig av 4 %.

En fråga

Enligt förra veckans frågan kan jag konstatera att de flesta använder systemkamera. Hela 84 %, 24 personer av de 29 som deltog.

Vecka 3 fråga
Hur använder du din systemkamera?
Totalt röstade 15 personer.

  • Kör på Auto-läge 20 % – 3 personer
  • Bländarprioritet 33 % – 5 personer
  • Slutarprioritet 0 %
  • Använder Manuelltläge 47 % – 7 personer

En fråga?

Antal som svarade på frågan vilken kamera de använde var 29 stycken.

Alternativen var systemkamera, kompaktkamera eller mobilkamer. Systemkameran använde 83 %, 24 personer, kompaktkamera använde 17 %, 5 personer och mobilkameran använde ingen!